Grudziądzki Budżet Obywatelski Grudziądzki Budżet Obywatelski
3.000.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na zadania ogólnomiejskie
500.000 PLN

Kwoty na zadania okręgowe

Owczarki
157.160,69 PLN
Kuntersztyn - Tuszewo
225.584,49 PLN
Tarpno
313.824,26 PLN
Śródmieście - Wyzwolenia
307.941,61 PLN
Kopernika - Chełmińskie
275.918,44 PLN
Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko
220.654,66 PLN
Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka
264.691,69 PLN
Strzemięcin
261.198 PLN
Rządz
240.760,62 PLN
Mniszek - Rudnik
182.265,53 PLN

Wyszukiwarka zadań

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Siłownia Plenerowa Fit Sobieski 91

Lokalizacja Grudziądz - Osiedle Rządz. Obszar stanowiący zagospodarowaną łąkę pomiędzy blokiem przy ulicy Sobieskiego 23, a Skarpą Wiślaną - plan sytuacyjny oraz zdjęcia w załączeniu.

Opis zadania Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu siłowni plenerowej na Osiedlu Rządz - wyrównaniu terenu, wykonaniu nawierzchni oraz zakup i montaż 7 urzadzeń fitness na wolnym powietrzu takich jak: orbiterek, wahadło, twister-steper, wioślarz, narciarz, rowerek, motyl.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 70.000 PLN

Zasięg Rządz

Autor ŁUCJA STEC

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Pomnik Papieża św. Jana Pawła II na grudziądzkich plantach - Al. 23 Stycznia 92

Lokalizacja Grudziądz, al. 23 Stycznia, obręb 047, działka ewidencyjna 46/2

Opis zadania 1. projekt, opracowanie modelu i odlew w gipsie w skali ponadnaturalnej - 1,25:1 2. Opracowanie formy sylikonowej z płaszczem żywicznym 3. Wykonanie cokołu granitowego z litej bryły 4. Odlew modelu w brązie 4. Transport, prace budowlane i montaż w miejscu docelowy,

Szacunkowa wartość realizacji zadania 197.000 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor JAKUB KOPKOWSKI

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Aleja Rekreacyjno-Spacerowa "Rządzianka" 93

Lokalizacja Osiedle Rząd w Grudziądzu. Obszar stanowiący niezagospodarowany teren wzdłuż Skarpy Wiślanej "przy krzakach" od parkingu przy ul. Sobieskiego 27, do ślepego ronda przy ul. Bołtucia

Opis zadania Budowa utwardzonej drogi o szerokości 2 m i długości 500 m z ławkami co ok. 100 m oraz koszami na śmieci i odchody zwierząt

Szacunkowa wartość realizacji zadania 210.000 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor ŁUCJA STEC

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Remont drogi wzdłuż Nauczycielskiej 10,8,6 94

Wybrany do realizacji

Lokalizacja Droga (pieszo-jezdnia) jest położona w północnej części osiedla pomiędzy budynkami Nauczycielska 10,8,6 oraz sklepem spożywczym PSS nr 40. Dokładne usytuowanie drogi pokazano na planie sytuacyjnym jako załącznik nr 1

Opis zadania Z chwilą zrealizowania (remontu pieszo-jezdni) zostaną zlikwidowane uciążliwości mieszkańców Nauczycielskiej 10,8,6,4 pieszych jak też zmotoryzowanych. Po ułożeniu grubości 4 cm asfaltu na całej powierzchni pieszo-jezdni poprawi się komfort jazdy kierowców oraz spokojniejsze przemieszczanie się pieszych mieszkańców tego fragmentu osiedla (N-ska 10,8,6,4,2 CWK1)

Szacunkowa wartość realizacji zadania 48.440 PLN

Zasięg Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka

Autor MARIAN NYGA

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa miasteczka Ruchu Drogowego wraz z grami edukacyjnymi i mobilnymi znakami drogowymi 95

Lokalizacja Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z grami edukacyjnymi i mobilnymi znakami drogowymi umiescowione byłyby na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu. Znajdowałaby sie na terenie szkolnym, na nieruchomości przy ul. Dąbrówki 7 w Grudziądzu, działka nr 1/83, 1/103, własciciel Mienie Komunalne Gminy Miasta Grudziądz: Szkoła Podstawowa nr 18 w Grudziądzu

Opis zadania Adaptacja istniejąej warstwy betonu asfaltowego i wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej o gr. 4 cm na pow. 689 m2 pozwoliłaby na wykonanie miasteczka ruchu drogowego wraz z grami edukacyjnymi i mobilnymi znakami drogowymi (załącznik nr 3 - plan miasteczka)

Szacunkowa wartość realizacji zadania 100.000 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor MAŁGORZATA CHYŁA

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa nowoczesnego systemu aktywnych przejść dla pieszych w ciągach dróg publicznych miasta Grudziądza 96

Lokalizacja Prace planuje się zrealizować na przejściach, zlokalizowanych w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Grudziądza oraz na drogach dojazdowych do największych osiedli w mieście : -Paderewskiego - Lipowa -Piłsudskiego - Armii Krajowej -Bora Komorowskiego - Chopina -Korczaka-Targowisko -Szosa Toruńska - przejście do kładki na ul. Droga Metalowców

Opis zadania Wprowadzenie nowoczesnego systemu aktywnych przejść dla pieszych w ciągach dróg publicznych miasta Grudziądza pozytywnie wpływanie na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach przez jezdnie. Urządzenie wyposażone jest w zsynchronizowany system świateł, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu widoczności pieszych na przejściu. System świateł informuje kierowcę o pieszym na przejściu gdy ten znajduje się w dużej odległości od przejścia: umożliwia to kierowcy dostosowanie prędkości pojazdu, tak aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez przejście. Zamontowanie czujniki prędkości identyfikują pieszego i uaktywniają system świateł w momencie gdy pieszy zbliża się do przejścia. szczegóły opisu w załączniku - formularz.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 236.775 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor TOMASZ SMOLAREK

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa placu z przeznaczeniem na miejsca postojowe oraz traktu pieszgo przy ul. Kochanowskiego przy Szkole Podstawowej nr 16 97

Wybrany do realizacji

Lokalizacja Ulica Kochanowskiego 19 obręb 026 działki numer 131/5, 131/6 i 131/7, teren przylegający do terenu Szkoły Podstawowej nr 16

Opis zadania W ramach zadania powstanie plac o nawierzchni z kostki brukowej z przeznaczeniem na miejsca postojowe o powierzchni 225 m2 i wymiarach 45 x 5. Wymiana zniszczonego odcinka chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej nr 16, na długości 95 mb (łączna powierchnia 219 m2). Wymiana niestabilnego ogrodzenia wzdłuż planowanych miejsc postojowych i chodnika na odcinku 140 mb.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 91.602,70 PLN

Zasięg Kuntersztyn - Tuszewo

Autor BOGDAN KULWICKI

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa nowoczesnego aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konstytucji 3 maja - przy parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Grudziądzu. 98

Lokalizacja Prace planuje się zrealizować na przejściu dla pieszych, zlokalizowanym w ciągu ul. Konstytucji 3 maja w pobliżu parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Grudziądzu

Opis zadania Wprowadzenie nowoczesnego aktywnego przejścia dla pieszych w Konstytucji 3 Maja, pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściu przez jezdnie.Urządzenie wyposażone jest w zsynchronizowany system świateł, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu widoczności pieszych na przejściu. System świateł informuje kierowcę o pieszym na przejściu gdy ten znajduje się w dużej odległości od przejścia: umożliwia to kierowcy dostosowanie prędkości pojazdu, tak aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez przejście. Zamontowanie czujniki prędkości identyfikują pieszego i uaktywniają system świateł w momencie gdy pieszy zbliża się do przejścia. proponowany system jest niedrogą i skuteczną alternatywa dla klasycznych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Dzięki wczesnemu ostrzeganiu, kierowcy szybciej zauważają sygnały świetlne i na nie reagują jeśli są aktywowane na żądanie, zamiast bycia włączonymi cały czas.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 43.000 PLN

Zasięg Rządz

Autor TOMASZ SMOLAREK

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Wykonanie traktu pieszego (ul. Moniuszki - os. Batorego) drogi dojazdowej do garaży oraz parkingu z ogrodzeniem. 99

Lokalizacja Projekt ma na celu częściową modernizację działki nr 31/1 obręb 57 przy ul. Moniuszki 14, należącej do Gminy Grudziądz poprzez renowację drogi dojazdowej, budowę traktu pieszego oraz ogrodzonego parkingu. Działka na terenie której wykonana ma być inwestycja, jest ogrodzona. Na jej terenie znajdują się budynki Szkoły podstawowej nr 12, betonowy plac oraz ogólnodostępny kompleks sportowy. szczegółowa mapka w załączniku - formularz.

Opis zadania Projekt zakłada wykonanie traktu pieszego łączącego ul. Moniuszki i os Batorego wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do istniejącego kompleksu garaży oraz parkingu na 10 pojazdów z ogrodzeniem oddzielającym chodnik dla pieszych od drogi dojazdowej i parkingu. W chwili obecnej droga przejazdu z ul. Moniuszki do garaży jest w bardzo złym stanie. Znajdują się tam głębokie koleiny, dziury i znaczne nierówności powierzchni. Po opadach deszczu tworzą się tam liczne kałuże. Z drogi tej, także pieszo korzysta bardzo wielu mieszkańców, ponieważ stanowi ona dogodne połączenie z os. Batorego. Zbyt mała jest także liczba miejsc parkingowych w stosunku do dwóch dużych zakładów pracy znajdujących się przy ul. Moniuszki (SM, SP nr 12). Po realizacji projektu właściciele garaży będą mieli bezproblemową możliwość dojazdu z ul. Moniuszki, dodatkowo wydzielony zostanie chodnik dla pieszych. Szczegółowy opis w załączniku - formularz

Szacunkowa wartość realizacji zadania 100.000 PLN

Zasięg Śródmieście - Wyzwolenia

Autor BOGUMIŁA BAKUS

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Modernizacja rowu melioracyjnego 100

Lokalizacja przy parkanie zewnętrznym ogrodu od strony zjadzju z ulicy J.Pawła II do ulicy Waryńskiego na przeciw chłodni "Eldom"

Opis zadania Umocnienie dna rowu płytami betonowymi i skarpy faszynowa - przy Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowym "Świt"

Szacunkowa wartość realizacji zadania 90.000 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor PIOTR SZULC

Status Opinia pozytywna

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij