Grudziądzki Budżet Obywatelski Grudziądzki Budżet Obywatelski
3.000.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na zadania ogólnomiejskie
500.000 PLN

Kwoty na zadania okręgowe

Owczarki
157.160,69 PLN
Kuntersztyn - Tuszewo
225.584,49 PLN
Tarpno
313.824,26 PLN
Śródmieście - Wyzwolenia
307.941,61 PLN
Kopernika - Chełmińskie
275.918,44 PLN
Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko
220.654,66 PLN
Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka
264.691,69 PLN
Strzemięcin
261.198 PLN
Rządz
240.760,62 PLN
Mniszek - Rudnik
182.265,53 PLN

Wyszukiwarka zadań

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przebudowa dojazdu do parkingu i garaży przy ulicy Smoleńskiego 21

Lokalizacja ulica Smoleńskiego, patrz załączona mapka. Działka oznaczona 6/126 i 6/71

Opis zadania Przebudowa drogi tak jak na załączniku z płyt ażurowych wraz z opaską przy garażach z kostki brukowej o szerokości 1,5m. Prace obejmują rozbiórkę nawierzchni, wywózkę, wykonanie koryta wraz z profilowaniem, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie studi chłonnych, wykonanie opaski z kostki brukowej, wykonanie drogi z płyt ażurowych.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 95.081 PLN

Zasięg Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

Autor RADOSŁAW SZEWCZYK

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych przy SP nr 11 ul.Droga Mazurska 22

Lokalizacja Boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 11

Opis zadania Boisko, które na tę chwilę wyłożone jest kostką brukową zyska nową nawierzchnię. Powstanie tam boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych. Boisko ma uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców, będzie obiektem ogólnodostępnym. W porannych godzinach będą z niego korzystały dzieci, popołudniem i wieczorami również osoby dorosłe będą się uaktywniać. Wszystkie działania mające na celu usprawnienie lokalnej społeczności wydają się nam zasadne. Dostępność obiektu będzie od strony ul. Droga Mazurska - będzie tam furtka, którą można będzie wejść na teren boiska.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 100.000 PLN

Zasięg Mniszek - Rudnik

Autor MAŁGORZATA SURMACZ

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Montaż systemu audiowizualnego w sali koncertowej w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 23

Lokalizacja Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. Wodna 3/5

Opis zadania System audiowizualny sali koncertowej muzeum posiadać będzie warstwy: 1. warstwa dźwiękowa - nagłośnienie 2 strefowe w sali koncertowej oraz sali bocznej, dla celów konferencyjnych, muzyki ( koncertu kameralnego). Dodatkowo system nagłośnienia posiadać będzie mobilny zestaw urządzeń (mikser+ mikrofony) do właściwego nagłośnienia wydarzeń kulturalnych 2. warstwa prezentacji wizualnej (ekran+ projektor) w sali koncertowej. Dodatkowo, w przyszłości, w salach przyległych można zaplanować dodatkowe monitory LCD wyświetlające prezentację lub obraz z kamery w sali koncertowej lub transmisję stremnigową do internetu oraz recording audiowizualny wydarzenia. 3. warstwa zarządzania systemem - zdalne sterowanie dźwiękiem i obrazem oraz dołączaniem/odłączenie stref prezentacji ( przesyłanie prezentacji do salach przyległych lub transmisję wideo w zależności od potrzeb)

Szacunkowa wartość realizacji zadania 74.782,77 PLN

Zasięg Śródmieście - Wyzwolenia

Autor MAŁGORZATA TREPKOWSKA

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa siłowni plenerowej z oświetleniem na ternie Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu 24

Lokalizacja SIŁOWNIA BĘDZIE ZLOKALlZOWANA NA TERENIE BOISKA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NA PLACU O POWIERZCHNI185 M2 W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWlE BURSY SZKOLNEJ I BOISKA ORLIK.

Opis zadania ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ DLA 18 OSÓB ĆWICZĄCYCH, NA POWIERZCHNI Z TRA WY SYNTETYCZNEJ POD URZĄDZENIAMI SIŁOWNI Z OŚWIETLENIEM LAMP SOLARNYCH DOŚWIETLAJĄCYCH PLAC SIŁOWNI I CHODNIKIEM Z KOSTKI BRUKOWEJ ŁĄCZĄCYM BURSĘ SZKOLNĄ Z TERENEM ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I BOISKIEM ORLIK.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 100.000 PLN

Zasięg Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

Autor JUSTYNA GOTTSCHALK

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Osiedlowe Centrum Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 20 25

Wybrany do realizacji

Lokalizacja Miejsce realizacji zadania znajduje się na ogrodzonym terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Sobieskiego 12, wyposażonym w system monitoringu 24h. Dokładna lokalizacja planowanego zadania to obszar zawarty między boiskiem „Orlik", pływalnią a ogrodzeniem od strony budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 8.

Opis zadania Powstanie CENTRUM ma na celu wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców os. Rządz, uczniów SP 20 i IV LO poprzez utworzenie stref: fitness i zabaw. Będą one kolejnym etapem zagospodarowania niewykorzystywanej części kompleksu sportowego SP 20. Główną korzyścią funkcjonowania stref będzie możliwość rozwijania ogólnej sprawności, bezpiecznego oraz efektywnego uprawiania ćwiczeń zarówno w celach profilaktycznych, jak i dochodzenia do pełnej sprawności po przebytych chorobach i urazach. W strefie fitness powstanie 11 urządzeń treningowych, a w strefie zabaw 1 duża konstrukcja sprawnościowa i 4 przyrządy do nauki przez zabawę. Różnorodność stanowisk w obu strefach gwarantuje ćwiczącym wszechstronne oddziaływanie na wszystkie partie mięśniowe oraz wzrost możliwości tlenowych organizmu. Funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzeń powinny być zachętą do rozpoczęcia regularnych ćwiczeń.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 100.000 PLN

Zasięg Rządz

Autor JOANNA SZCZEPANIAK

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Siłownia plenerowa i zestaw drążków do streetout 26

Lokalizacja ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU , UL. KONARSKIEGO 39

Opis zadania W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt do siłowni plenerowej, urządzenie Street workout, ławeczki oraz ułożenie podłoża z kostki brukowej.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 99.741,85 PLN

Zasięg Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

Autor Krzysztof Kocik

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Planetarium - zakup i instalacja systemu typu fulldome 27

Wybrany do realizacji

Lokalizacja Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Technicznych, ul. Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz

Opis zadania W całej Polsce w nowoczesnych planetariach instaluje się systemy do projekcji komputerowej na całej kopule - tzw. "systemy fulldome". Planetarium grudziądzkie działa już od 46 lat. Sprzęt, którym dysponuje planetarium zakupiony został na początku lat dziewięćdziesiątych. Technologia analogowa doczekała się uzupełnienia poprzez technologię cyfrową "fulldome". W związku z tym w ramach niniejszego projektu planowany jest zakup i instalacja systemu typu fulldome. W skład systemu między innymi wejdą: (1) specjalistyczne oprogramowanie: Shira Universe, Shira Player, wtyczki programowe na licencji Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Japonii (National Astronomical Observatory of Japan - NAOJ); (2) czterokanałowy serwer obrazu do łączenia projekcji na sferze planetarium ; (3) Projektor wraz z obiektywem do projekcji sferycznej; (4) Akcesoria do produkcji oraz prezentacji kosmicznych materiałów audiowizualnych oparte na technologii wirtualnej rzeczywistości.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 100.000 PLN

Zasięg Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

Autor Stanisław Szymański

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

REMONT CHODNIKA OD BUDYNKU PODHALAŃSKA 6 DO SKRZYŻOWANIA Z ALEJĄ SPORTOWCÓW 28

Wybrany do realizacji

Lokalizacja REMONT CHODNIKA OBEJMOWAŁ BĘDZIE CZĘSC DZIAŁKI 157/36 W OBREBIE 141 POŁOŻONEJ WZDŁUŻ BUDYNKÓW PODHALAŃSKA 2, PODHALANSKA 6 WŁAŚCICIELEM CHODNIKA JEST GMlNA - MIASTO GRUDZIĄDZ.

Opis zadania ZADANIE POLEGA NA REMONCIE CHODNIKA ASFALTOWEGO O DLUGOSCI 176,Sm I SZEROKOŚCI 2,5m ORAZ WYMIANIE KRAWĘŻNIKA ULICZNEGO O DŁUGOŚCI 176,Sm. NOWA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ UŁATWI KOMUNIKACJĘ MIESZKAŃCOM. OBECNIE NAWIERZCHNIA ASFALTOWA I KRAWĘżNIK ULICZNY SĄ ZNISZCZONE I STANOWIĄ ZAGROŻENIE DLA MlESZKAŃCÓW.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 79.425 PLN

Zasięg Mniszek - Rudnik

Autor KRZYSZTOF BUDZICHOWSKI

Status Opinia pozytywna

Data dodania

WYKONANIE BEZPIECZNEGO DOJŚCIA DO SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 20 (POMIĘDZY BUDYNKIEM SZKOLY A PAWILONEM HANDLOWYM PSS „SPOLEM" UL. JANA III SOBIESKIEGO 10) 29

Lokalizacja REMONT PIESZO-JEZDNI OBEJMOW AL BĘDZIE CZĘSC DZIAŁKI 2/94 W OBRĘBIE 132 POŁOŻONEJ MIĘDZY BUDYNKIEM SZKOŁY A PAWILONEM HANDLOWYM PSS „SPOŁEM" WŁAŚCICIELEM PIESZO-JEZDNI JEST SPÓŁDZIELNIA MIBSZKANIOWA W GRUDZIĄDZU.

Opis zadania ZADANIE POLEGA NA REMONCIE NA WIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ PIESZO-JEZDNI DŁUGOŚCI 16,2m, SZEROKOŚCI 6,3m ORAZ DŁUGOŚCI 19,Sm I SZEROKOŚCI 5,6m POPRZEZ ROZEBRANIE DOTYCHCZASOWEJ NA WIERZCHNI I UŁOŻENIE NOWEJ NA WIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ. ZŁY STAN TECHNICZNY NA WIERZCHNI PIESZO-JEZDNI UTRUDNIA PORUSZANIE SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW. NOWA NA WIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ UŁATWI KOMUNIKACJĘ PIESZYCH ORAZ POPRAWI BEZPIECZENSTWO I ESTETYKĘ OSIEDLA.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 80.278 PLN

Zasięg Rządz

Autor ANDRZEJ ŚWIEBODZIŃSKI

Status Opinia pozytywna

Data dodania

DIETA SENIORA Z UWZGLĘDNIENIEM SCHORZEŃ W POŁĄCZENIU Z ZIOŁOLECZNICTWEM 30

Lokalizacja TEB EDUKACJA SP Z O.O. W POZNANIU ODDZIAŁ W GRUDZIĄDZU UL.JÓZEF A WŁODKA 7

Opis zadania SZKOLENIE W ZAKRESIE ZDROWEGO ŻVWIENIA DLA OSÓB 50 + MAJĄCYCH RÓżNE PROBLEMY ZDROWOTNE Z ZASTOSOWANIEM ZIOŁOLECZNICTWA. CELEM SZKOLENIA JEST ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWEGO ODŻYWIANIA SIĘ I ZMIANY TRYBU ŻYCIA. ZDOBYTA WIEDZA WPLYNIE NA ZMIANĘ DIETY CO W REZULTACIE PRZYCZYNI SIĘ DO OGÓLNEJ POPRAWY KONDYCJI PSYCHICZNEJ I ZDROWOTNEJ UCZESTNIKÓW.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 7.500 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor MIROSŁAWA KOWALSKA

Status Opinia negatywna

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij