Grudziądzki Budżet Obywatelski Grudziądzki Budżet Obywatelski
3.200.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na zadania ogólnomiejskie
500.000 PLN
Całkowita kwota na zadania miękkie
60.000 PLN

Kwoty na zadania okręgowe

Owczarki
176.058,97 PLN
Kuntersztyn - Tuszewo
246.885,61 PLN
Tarpno
335.434,30 PLN
Śródmieście - Wyzwolenia
326.650,20 PLN
Kopernika - Chełmińskie
296.036,59 PLN
Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko
236.593,90 PLN
Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka
286.252,55 PLN
Strzemięcin
280.268,28 PLN
Rządz
259.377,19 PLN
Mniszek - Rudnik
196.442,40 PLN

Wyszukiwarka zadań

Nowe przejście dla pieszych przy przystanku ul. Kalinkowa/Wiejska 17

Lokalizacja ul.Kalinkowa/Wiejska

Opis zadania W ramach inwestycji przewiduje się odbudowę rozebranego chodnika przy przystanku ul. Kalinkowej/Wiejskiej oraz ponowne wymalowanie zlikwidowanego przejścia dla pieszych. Kosztorys: Rozbiórka starej nawierzchni, wywóz i utylizacja=2.000zł, Budowa chodnika=20.000zł, Malowanie=3.000zł Koszt: 25.000zł

Szacunkowa wartość realizacji zadania 25.000 PLN

Zasięg Kopernika - Chełmińskie

Autor Magdalena Rohde

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Remont drogi miejskiej. 20

Lokalizacja Paderewskiego 143

Opis zadania Remont drogi miejskiej stanowiącej dojazd do 27 domów mieszkalnych. Uzasadnienie. Droga położona na działce o numerze ewidencyjnym 93/2 obręb 0151, M. Grudziądz znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Droga ma obecnie nawierzchnię częściowo asfaltową i gruntową z licznymi dziurami.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 78.000 PLN

Zasięg Owczarki

Autor Łukasz Piskurewicz

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Kalinkowej 28

Lokalizacja Ulica Kalinkowa

Opis zadania Zadanie polega na budowie interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kalinkowej. Przejście miałoby się znajdować pomiędzy wieżowcem - Kalinkowa 26 (lewa strona ulicy; są tam już wybudowane schody, które prowadzą do ulicy), a blokiem - Kalinkowa 21 (prawa strona ulicy). Zdjęcia poglądowe w załączniku. Zasada działania przejścia interaktywnego: Pieszy zbliżając się do przejścia, wzbudza czujniki zainstalowane przy znaku D6"przejście dla pieszych", które włączają żółte światła ostrzegawcze wbudowane w jezdnię oraz nad znakiem D6. W momencie gdy pieszy przejdzie na drugą stronę jezdni i oddali się od przejścia, system ostrzegania kierowców wyłączy się.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 75.000 PLN

Zasięg Kopernika - Chełmińskie

Autor Damian Widerkiewicz

Status Opinia negatywna

Data dodania

Rewitalizacja parkanu kościoła św. Jana 31

Lokalizacja ul. Szkolna 10, 86-300 Grudziądz

Opis zadania Rewitalizacja parkanu pozwoli uwydatnić piękno neogotyckiego kościoła św. Jana. Dzięki temu będzie kolejnym punktem zwiedzania i wizytówką miasta. W ostatnich latach kościół jest co raz częściej otwarty i służy nie tylko wiernym. Od 2017 r. jest stałym punktem programu Nocy Muzeów, od 2019 r. otwarty w okresie wakacyjnym w weekendy dla zwiedzających. Prowadzone są także prelekcje dla uczniów na temat historii ewangelików w Grudziądzu, organizowane są też koncerty np. występ Tomasza Żółtko, czy też okolicznościowe wystawy jak np. z okazji 11 listopada pod tytułem „Ewangelicy w niepodległej Polsce”. Rewitalizacja parkanu pozwoli na podkreślenie piękna świątyni i z pewnością będzie dumą dla mieszkańców i miasta.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 47.000 PLN

Zasięg Śródmieście - Wyzwolenia

Autor Sylwia Wieczorek

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Nowoczesny i Ekologiczny Grudziądz - inteligentne urządzenia 47

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na terenie miasta Grudziądz w miejscach, gdzie rozmieszczenie inteligentnych mebli jest najbardziej uzasadnione pod względem ,,przemarszu osób,, oraz ekspozycji na promienie słoneczne. •Rynek Główny • ul. Chełmińska 4 (obok galerii ,,Alfa,,) • ul. Zamkowa (Obok wieży Klimek) • ul. Aleja 23 stycznia - ,,Planty miejskie,,

Opis zadania Pomysł dotyczy ustawienia ławek miejskich, infokiosku oraz koszy miejskich, które czerpią energię ze słońca, dzięki wbudowanym panelom słonecznym, które pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, a tym samym emisję CO2. Z projektu skorzystać będzie mógł każdy mieszkaniec Grudziądza oraz osoby przejezdne. Obecnie każdy człowiek korzysta z telefonu czy internetu. Inteligentne meble oprócz pełnienia funkcji wypoczynkowej pozwolą między innymi naładować telefon oraz skorzystać z internetu. Zadanie przyczyni się do rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców Grudziądza oraz pokaże miasto ze strony rozwijającej się i nowoczesnej. Warto zaznaczyć, że firma ,,SEEDIA,, to również Polska firma, która gwarantuje serwis i monitoring inteligentnych urządzeń.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 105.641 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor Karina Salamon

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Zakup wiaty wraz z montażem 56

Lokalizacja ul. Paderewskiego 263 dz.nr 51/3

Opis zadania Zadanie polega na zakupieniu i postawieniu wraz z zamontowaniem wiaty przystankowej na przystanku komunikacji miejskiej: ul. Paderewskiego. Wiata przystankowa jest niezbędna ponieważ będzie chronić wszystkich pasażerów wsiadających na tym przystanku autobusowym linii nr 3 i nr 7 przed deszczem, silnymi wiatrami

Szacunkowa wartość realizacji zadania 9.000 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor HENRYKA SKICKA

Status Opinia negatywna

Data dodania

Remont fragmentu ul. Paderewskiego przy przejeździe kolejowym Owczarki 57

Lokalizacja ul. Paderewskiego przy przejeździe kolejowym Owczarki

Opis zadania Zadanie polega na remoncie nawierzchni i pobocza drogi asfaltowej miejskiej. Fragment tej drogi jest zniszczony, ma liczne dziury, jest w złym stanie technicznym grożąc spowodowaniem wypadku drogowego dla osób poruszających się pojazdami, rowerzystów i pieszych.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 17.500 PLN

Zasięg Owczarki

Autor HENRYKA SKICKA

Status Opinia negatywna

Data dodania

ROZBUDOWA PARKINGU OSIEDLOWEGO PRZY UL.CZARNIECKIEGO/UL.BORA-KOMOROWSKIEGO 60

Lokalizacja Lokalizacja na trawiastej części działek 10/30, częściowo 10/27 i częściowo na 6/135.

Opis zadania Rozbudowa – powiększenie istniejącego parkingu osiedlowego położonego na działce 10/30 przy ul. Czarnieckiego, z wykorzystaniem istniejącego wjazdu na obecny parking, gdyż dotychczasowy parking służy coraz większej liczbie użytkowników i jest niewystarczający. Zakres prac: - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu, - roboty ziemne – odwodnienie terenu, rozbiórka nawierzchni trawiastej i wywózka, niwelacja terenu, - utwardzenie terenu poprzez rozłożenie warstwy gruzo-betonu i wyrównanie, bądź poprzez ułożenie płyt ażurowych lub innych (zależnie od kosztorysu) – w ramach wysokości zaplanowanych środków, - wykonanie opaski (krawężnika) wokół terenu parkingu, - przebudowa odcinka istniejącego chodnika w miejscu wjazdu na parking – z przeznaczeniem na część chodnika z funkcją przejezdną, - ustawienie znaku D-18.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 120.000 PLN

Zasięg Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

Autor Katarzyna Chaczyńska

Status Opinia negatywna

Data dodania

Inteligentne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Piłsudskiego/Dąbrowskiego 67

Lokalizacja Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego/Dąbrowskiego

Opis zadania Projekt zakłada instalację inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego/Dąbrowskiego.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 150.000 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor Bogdan Bojarski

Status Opinia negatywna

Data dodania

Centrum sportu i zabawy obok Piramidy w południowej części miasta. 71

Lokalizacja działka 2/200, ul. Rakowskiego, Nowy Rządz obok Piramidy

Opis zadania Montaż na Nowym Rządzu ogromnych zestawów do zabawy dla mniejszych i starszych dzieci. Zestawy zabawowe o unikalnej funkcjonalności, rozbudowane. Fort Clark to zestaw rekreacyjny, którego centralną część stanowi wysoka, sześciokątna, zadaszona baszta. Zdobycie Fortu wymaga pokonania szybu stalowo-linowego lub pionowej ścianki wspinaczkowej. Z Fortu zjechać można zjeżdżalnią tubową lub ślizgiem z burtami. W dolnej części baszty jest kryjówka. Fort wyposażono w panele manipulacyjne kosmos, labirynt, kółko i krzyżyk oraz zabezpieczenia boczne z wypukłym bulajem i z okienkiem. Zestaw Polo to wielofunkcyjny zestaw z 5 zadaszonych wież połączonych 4 różnymi mostkami linowymi. Przeprawy przez wiszące mosty, wspinaczka po ściankach, pionowej oraz pochyłej, łukowej stalowej drabince lub drabince pionowej, zjazd w dół po rurze strażackiej, klasycznej zjeżdżalni lub ślizgiem rurowym oraz pokonanie pomostu tunelowego zapewnią ciekawą zabawę.

Szacunkowa wartość realizacji zadania 160.000 PLN

Zasięg Ogólnomiejski

Autor Ewelina Dziedzic

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

REMONT DRÓG OSIEDLOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ I LAMP OŚWIETLENIOWYCH 76

Lokalizacja ul.Cedrowa, ul.Jesionowa, ul.Modrzewiowa, ul.Grabowa

Opis zadania Zadanie okręgowe polega na remoncie dróg osiedlowych wraz zamontowaniem kilku studzienek kanalizacji deszczowej. Drogi te są w bardzo złym stanie technicznym i bez zamontowanych lamp oświetleniowych . Nasze drogi mają obecnie nawierzchnię częściowo asfaltową, kamienistą i gruntową wybrzuszoną z bardzo licznymi dziurami. Drogi te są bardzo niebezpieczne szczególnie dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, jak również dla osób starszych chorych poruszających się o kulach. Rozbiórka starej nawierzchni, wywóz i utylizacja=10.000zł, Wymiana nawierzchni : 80.000zł Zamontowanie studzienek kanalizacji deszczowej:10.000 zł Zamontowanie kilku lamp: 10.000,00 zł Całkowity koszt modernizacji nawierzchni: 120.000 zł. W przypadku niedoszacowania kosztów inwestycji, wyrażam zgodę na zmniejszenie zakresu remontu dróg i przeniesienie zadania na następny rok .

Szacunkowa wartość realizacji zadania 120.000 PLN

Zasięg Owczarki

Autor Michał Skicki

Status Opinia negatywna

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.